Κατηγορίες Εκθεμάτων

Πληροφοριες εκθετων

Κατηγορίες Εκθεμάτων

Στην Graphica 2019 θα προβληθούν τα εξής:

image description

Print

Εξοπλισμοί & Αναλώσιμα Ψηφιακής Εκτύπωσης / Μηχανήματα & Υλικά Ofset Εκτυπώσεων / Εξοπλισμοί Βιβλιοδεσίας & Περατώσεων / Χαρτί και προϊόντα Χάρτου / Επιχειρήσεις Παροχής Εκτυπώσεων.

image description

Sign

Εκτυπωτές & Αναλώσιμα Large Format / Τυπωμένες & Φωτεινές Επιγραφές / Συστήματα Οπτικής Επι-κοινωνίας & Σήμανσης / Επιγραφές LED & NEON / Stands Προβολής / Εφαρμογές και Υλικά Car Wrapping.

image description

Label

Ψηφιακές Εκτυπωτικές Μηχανές Ετικέτας / Συστήματα Εφαρμογής Ετι-κετών / Λογισμικά Δημιουργίας και Ελέγχου Ετικετών / Αναλώσιμα και Υλικά Ετικετοποιίας / Επιχειρήσεις Εκτύπωσης Ετικετών.

image description

Pack

Μηχανήματα Εκτύπωσης Χάρτινης Συσκευασίας / Συστήματα Ψηφιακής Εκτύπωσης Εύκαμπτης Συσκευασίας / Αναλώσιμα & Υλικά / Συστήματα Ελέγχου Παραγωγής / Λογισμικά Παραγωγής.