Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο Λειτουργίας

Πληροφορίες εκθετών

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Παρασκευή 17/2/2017: 10:00 - 20:00

Σάββατο 18/2/2017: 10:00 - 20:00

Κυριακή 19/2/2017: 10:00 - 20:00

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Έναρξη προετοιμασίας της Έκθεσης:

Τρίτη 14/2/2017 09:00 - 23:00

Τετάρτη 15/2/2017 09:00 - 23:00

Πέμπτη 16/2/2017 09:00 - 23:00

Έναρξη αποξήλωσης:

Κυριακή 19/2/2017 20:00 - 23:00

Δευτέρα 20/2/2017 09:00 - 23:00