Διαδικασία Συμμετοχής

Διαδικασία Συμμετοχής

Πληροφορίες εκθετών

Διαδικασία Συμμετοχής

Διαδικασία Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή της εταιρείας σας στη GRAPHICA είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του συνημμένου αρχείου της Δήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής και η αποστολή του (μέσω φαξ ή Email) στη διοργανώτρια εταιρεία (fax: 2106547606 / email: info@graphicaexpo.gr).

Η συμμετοχή στην έκθεση προϋποθέτει εκ μέρους των εκθετών την εκτενή μελέτη και πλήρη αποδοχή του Κανονισμού Έκθεσης και των Όρων Συμμετοχής της έκθεσης.

Η συμμετοχή στην έκθεση GRAPHICA συνεπάγεται την πιστή εφαρμογή και τήρησή τους από όλους ανεξαρτήτως τους συμμετέχοντες.

Τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας στην επιλογή εκθεσιακού χώρου, βάσει της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης και οριστικοποίησης της συμμετοχής.

Κατεβάστε και συμπληρώστε τη Δήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε μορφή PDF από εδώ.

Ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνίσει άμεσα μαζί σας για τις λεπτομέρειες της οριστικοποίησης της συμμετοχής σας στην επόμενη GRAPHICA.